Vol.564女神Egg-尤妮丝杭州旅拍空乘制服半脱露火辣身材极致诱惑写真[83P]_尤妮丝_尤蜜荟

Vol.564女神Egg-尤妮丝杭州旅拍空乘制服半脱露火辣身材极致诱惑写真[83P]_尤妮丝_尤蜜荟

盖辛夷最能入胆,引当归以补脑之气,引玄参以解脑之火,加柴胡、栀子以舒胆中之郁热,则胆不来助火,而自受补气之益也。又虑阴不下降,用破故、牛膝下行以安于肾宫,则浊阴不致上干,而真阴自然既济矣。

幸脐之上不青,若一见青色,则脏腑肠胃内烂,疮疡痈毒外生,安有性命哉。盖麻木于手足,此四余之轻病,原不必重治之也。

用熟地以益肾中之水也,肾水大足,自不去泄肺金之气,然非多加则阴不能骤生,而火不可以遽制。方中再加肉桂一钱,饥服冷服,实为善盖从前多用微寒之药,恐致脾胃受伤,加入肉桂以补火,则水得火而无冰冻之忧,土得火而有生发之乐,下焦热而上焦自寒也。

三经既虚,而胃中积水浸淫,遂遍走于经络皮肤,而无所底止矣。又得荆芥、升麻引群药共入于腠理之间,则上下四旁之余热尽消,且不至遏抑其火,有经络未达之虞。

冬月伤寒,身热一日即发谵语,人以为邪传阳明也,谁知其人素有阳明胃火,风入太阳而胃火即沸然不静乎。 故体软筋弛,脾虚不能运也;痰涎加盛,脾虚不能化也;腿膝拘痛,脾虚不能行也;口噤语涩,脾虚气难接也;头目晕重,脾虚气难升也;至于流涎、起屑,一则脾虚而不能摄,一则脾虚而不能润也。

肾开窍于耳,肾之水虚,则肾之火亦虚矣。 此方白芍入肝入胆,佐以远志、枣仁者,似乎入心而不入胆。

Leave a Reply