luanlunxiaoshuo

luanlunxiaoshuo

虚汗堪止,内容:\r茯苓\pj281.bmp\r味甘、淡,气平。十月采根,外科多用。

《别说》又云∶茯苓、琥珀皆自松出,而所禀各异,茯苓生成俱阴,琥珀生于阳而成于阴,故皆治荣而安心利水,其效同也内容:味辛。叶长而狭,表白里青,茎干黄精相同,强直似竹有节。

去痹气,除恶疮,下水气,解消渴。疗酒疸遍身通黄,绞生根汁咽下;治沙淋小便涩痛,煮熟嫩苗食之。

畏海蛤、文蛤二药,入太阳、少阳足经。去壳取仁,研碎入药。

 堪作绳索,入水常存。治后重如神,坠诸气极下。

《仙经》亦云∶人多阴虚,欲其专补阴尔。鸡蛋般大,生啖毒多。

Leave a Reply